• Продукти
  • Роботи на замовлення за даними ДЗЗ
  • Моніторинг вирубок лісів

Моніторинг вирубок лісів

   Ліси займають більш як 15,7 % території України (9,58 млн га) і розташовані в основному на півночі Полісся та заході Карпат. Вони мають важливе соціально-економічне та екологічне значення, є джерелом цінних ресурсів, забезпечують збереження у зв'язаному стані значної частини світовогозапасу вуглецю та вологи, виступають як екологічний каркас для збереження біорізноманіття екосистем, а також виконують безліч інших біосферних функцій.

  На сучасному етапі розвитку України постає проблема моніторингу лісів держави, оскільки зросли обсяги незаконних вирубок лісів, що несе загрозу екології країни. Система моніторингу лісу з використанням даних ДЗЗ, розвиток технічних засобів, висока періодичність, оперативність і доступність матеріалів дистанційного зондування Землі,  дозволяють реалізувати задачі ефективного контролю навколишнього середовища.

   Набутий досвід в ЦПОСІ та КНП дозволяє використовувати результати обробки космічної зйомки для ідентифікації вирубок, розрахунку зміни площ лісових масивів, визначення типів лісів.

Тематична карта моніторингу вирубки лісу