• Засоби
  • Обробка, розповсюдження та зберігання даних ДЗЗ
  • Комплекс тематичної обробки даних ДЗЗ

Комплекс тематичної обробки даних ДЗЗ

   Тематична обробка даних ДЗЗ - це цифрові методи та алгоритми обробки космічної зйомки, які спрямовані на отримання корисної інформації зі знімку, згідно тематичного завдання і цілі досліджень. Набір процедур обробки знімку визначається після постановки завдання і виконуються за допомогою спеціального програмного забезпечення після проведення попередньої обробки космічних даних.  Найчастіше проводяться такі операції: дешифрування об’єктів зі створенням векторних об’єктів; поліпшення зображення, що включають в себе модифікацію контрастності, придушення шумів; класифікацію знімку з виділенням у клас (класи) об’єктів дослідження, розрахунок вегетацій  індексів, виділення кордонів, розрахунок фізичних параметрів, наприклад температури земної поверхні та інші процедури, які дозволяють за характерними ознаками та з використанням спектральних каналів виділити необхідну характеристику об’єкту або розпізнати сам об’єкт.

Комплекс тематичної обробки

   В ЦПОСІ та КНП проводиться тематична обробка даних ДЗЗ, прийнятих на приймальні станції Центру з космічних апаратів TERRA, SUOMI, AQUA, NOAA-18, NOAA-19, NOAA-20, КА за міжнародними угодами та даних, отриманих з геосервісів: Sentinel-1a, Sentinel-1b, Sentinel-2a, Sentinel-2b, Sentinel-3a, Sentinel-3b, Sentinel-5p, Landsat-8 та ін..

   В Центрі здійснюється щоденна тематична оперативна обробка даних ДЗЗ з метою моніторингу території України на предмет визначення температури земної поверхні (її критичних станів) та водної поверхні у азово-чорноморському басейні, дослідження стану рослинності з використанням вегетаційних індексів (NDVI, NDMI, NDDI), оцінка стану снігового покрову (NDSI; «Радар» - глибина снігу), оцінка льодової обстановки у руслі та водосховищах річки Дніпро та в азово-чорноморському басейні, моніторинг паводкової ситуації з використанням оптичної та радіолокаційної зйомки. Зазначені роботи представлені кінцевими інформаційними продуктами на геопорталі Центру (http://portal.dzz.gov.ua/).

   Проводиться тематична обробка даних ДЗЗ на замовлення споживачів (державних та комерційних). Виконуються завдання з інтерферометричної (геодинамічний аудит об’єктів та територій, побудова ЦММ), фотограмметричної (створення ортофотопланів, обробка стереозйомки і побудова ЦММ) обробки даних ДЗЗ, оцінюється забруднення морської поверхні нафтою та розростанням хлорофілу, атмосфери (визначається стан атмосфери за окремими показниками), проводиться моніторинг зимівлі озимих с/г культур (визначаються ділянки місцевості на яких можливе вимерзання озимих с/г культур), вирубки лісів, видобутку бурштину та ін. Нижче у таблиці наведені основні рівні тематичної обробки даних ДЗЗ:

Рекомендована тематична обробка

3

Редагування зображень (сегментація, зшивання, повороти, зв'язування та ін.)

Поліпшення зображень (фільтрація, гістограмні операції, контрастування та ін.)

Операції спектральної обробки і синтез багатоканальних зображень

Математичні перетворення зображень

Синтез різночасових зображень і зображень з різним розширенням

Конвертація зображень в простір дешифровочних ознак

4

Ландшафтна класифікація

Виділення контурів

Просторовий аналіз, формування векторів і тематичних шарів

Вимірювання і розрахунок структурних ознак (площі, периметр, довжини, координати)

Формування тематичних карт

   Сучасне програмне забезпечення тематичної обробки даних ДЗЗ та геоінформаційних систем (ГІС) дозволяє створювати завершені технологічні ланцюжки цифрової обробки аерокосмічних знімків для вирі­шення необхідних тематичних завдань і створення у ГІС кінцевих інформаційних продуктів.

   У ЦПОСІ та КНП використовується сучасне ліцензійне програмне забезпечення, в частині тематичного обробляння космічних даних ENVI з радарним модулем SarScape і Erdas Imagine, в частині ГІC - програмний комплекс ArcGis.

   ENVI -  програмний продукт для візуалізації та обробки даних ДЗЗ, який включає в себе набір інструментів для проведення повного циклу обробки даних від ортотрансформірованія і просторової прив'язки зображення до отримання необхідної інформації і її інтеграції з даними ГІС. У програмному забезпеченні ENVI є можливість інтегрування радарного модулю SarScape.  SarScape це комплекс багатофункціональних модулів для обробки даних радіолокаційної зйомки, виконаної радарами з синтезованою апертурою (SAR). На сьогоднішній день SARscape по праву займає лідируючі позиції серед програмних продуктів, призначених для обробки і аналізу радарних даних.

   ERDAS IMAGINE поєднує в потужному і зручному програмному забезпеченні можливості обробки та аналізу різноманітної растрової і векторної геопросторової інформації, дозволяючи створювати такі продукти: карти класифікації рослинності, ролики польоту в «віртуальному світі», векторні карти, отримані в результаті обробки аеро- і космічних зображень та ін. ERDAS IMAGINE забезпечує бажаний результат, об'єднуючи в єдине ціле дистанційне зондування, фотограмметрию, лідарний аналіз, базовий векторний аналіз та обробку радарних даних в одному продукті.

   ArcGIS є повною ГІС, яка дозволяє збирати, організовувати, керувати, аналізувати, обмінюватися і розподіляти географічну інформацію ДЗЗ. Будучи світовим лідером серед платформ для побудови і використання геоінформаційних систем. ArcGIS використовується людьми по всьому світу для застосування географічних знань у практичній сфері державного управління, бізнесу, науки, освіти, ЗМІ та ін. Платформа ArcGIS дозволяє публікувати географічну інформацію для доступу і використання будь-якими користувачами. Система доступна в будь-якій точці, де можливе використання веб-браузерів, мобільних пристроїв у вигляді смартфонів, а також настільних комп'ютерів.