• Наукова діяльність
  • Науково-дослідні роботи

Науково-дослідні роботи

Персонал Центру  проводить активну науково-дослідну роботу

2020 рік

НДР "ОЦІНКА ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В МЕЖАХ СОЛОТВИНСЬКОЇ СОЛЯНОКУПОЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЗА ПЕРІОД 25.06.2018-30.06.2020 рр. ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО РАДАРНОГО МОНІТОРИНГУ"

(Керівник: В. Стасюк і відповідальні виконавці: В. Стасюк, М. Пакшин, І. Ляска, О. Крижанівський, Н. Гайдук)

НДР "ОЦІНКА ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД В ЗОНІ ВПЛИВУ ШАХТ ДП «СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК» ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО РАДАРНОГО МОНІТОРИНГУ"

(Керівник: В. Стасюк і відповідальні виконавці: В. Стасюк, М. Пакшин, І. Ляска, О. Крижанівський, Н. Гайдук)

НДР "РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНЦІЯМИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТИПУ 1 та ТИПУ 2"

(Керівник: к.т.н О. М. Кожухов, відповідальні виконавці: О. М. Кожухов, С. В. Рищенко, Т. О. Дементьєв, Д. М. Кожухов)

 

2019 рік

НДР "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ДІЮЧИХ РУДНИКІВ ДП «АРТЕМСІЛЬ» НА ЗЕМНУ ПОВЕРХНЮ, БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ З МЕТОЮ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗАВАРІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДРОБЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ  ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО РАДАРНОГО МОНІТОРИНГУ"

(Керівник: В. Стасюк і відповідальні виконавці: В. Стасюк, М. Пакшин, І. Ляска, О. Крижанівський, Н. Гайдук)

НДР "РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ТА СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ СКНЗУ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ"

(Керівник: С.О. Яременко, відповідальний виконавець: П. А. Шарий)

НДР "ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КАДРІВ У СЕРІЇ ПРИ ОГЛЯДОВО-ПОШУКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ, ОСНАЩЕНИМИ ПЗЗ- АБО КМОН-КАМЕРАМИ"

(Керівник: к.т.н О.М.Кожухов, відповідальні виконавці: О. М. Кожухов, С. В. Рищенко, Т. О. Дементьєв)

НДР "ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТРАКТУ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ РС-11М З МЕТОЮ ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ В X-ДІАПАЗОНІ"

(Керівник: В. О. Кальватинський, відповідальні виконавці: О. В. Кальватинський, В. М. Стасюк, О. Сидорчук, Р. Авсієвич, І. Левчук)

 

2018 рік

НДР "ОЦІНКА ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ГХП «ПОЛІМІНЕРАЛ», М. СТЕБНИК, М. ТРУСКАВЕЦЬ, М. ДРОГОБИЧ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО РАДАРНОГО МОНІТОРИНГУ"

(Керівник: М. Ю. Пакшин і відповідальні виконавці: М. Ю. Пакшин, І. І. Ляска)

НДР "ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРИГУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ СКНЗУ НАВІГАЦІЙНИМИ ПРИЙМАЧАМИ РІЗНОГО ТИПУ"

(Керівник: С. О. Яременко, відповідальні виконавці: А. М. Бей, М. С. Медіна)

НДР "АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КОСМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ"

(Керівник: к.т.н О. М. Кожухов, відповідальні виконавці: О. М. Кожухов, С. В. Рищенко, Т. О. Дементьєв, С. С. Москаленко, С. М. Корнієвський, О. М. Піскун, Д. М. Кожухов, М. І. Кошкін, С. Л. Страхова)

  

2017 рік

НДР "ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ"

(Керівник: М. Ю. Пакшин і відповідальні виконавці: М. Ю. Пакшин, І. І. Ляска)

НДР "СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ЗЙОМКИ З УРАХУВАННЯМ ЗАДАНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБМЕЖЕНЬ"

(Керівник і відповідальний виконавець: к.т.н. А. П. Ганжа)

НДР "РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ОПТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБАХ ЦПОСІ ТА КНП"

(Керівник: к.т.н. О. М. Кожухов, відповідальні виконавці: О. М. Кожухов, С. В. Рищенко, Т. О. Дементьєв, О. М. Піскун, Д. М. Кожухов)

НДР "РОЗРОБКА МЕТОДУ ПРИЙОМУ, ОБРОБКИ ТА ДЕКОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЗЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНО-ОБУМОВЛЕНИХ ПРИЙМАЧІВ НА СТАНЦІЇ ППІ 1.7Д"

(Керівник: к.т.н. В. В. Ожінський, відповідальний виконавець: О. В. Кальватинський)

НДР "МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕКОГНОСЦИРУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗГОРТАННЯ КОНТРОЛЬНО-КОРЕГУЮЧИХ СТАНЦІЙ СИСТЕМИ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ шифр «Розгортання - ККС»"

(Керівник: к.т.н. А. М. Маліца, відповідальний виконавець: А. М. Бей)

  

2016 рік

НДР "СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ПОШУКУ ТА МОНІТОРИНГУ ПІДТОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ, З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ КА SENTINEL-1"

(Керівник:  В. М. Стасюк, відповідальний виконавець: І. І. Ляска)

НДР "СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ЗЙОМКИ З УРАХУВАННЯМ ЗАДАНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБМЕЖЕНЬ"

(Керівник:  В. М. Стасюк, відповідальний виконавець: к.т.н. А. П. Ганжа)

 

2015 рік

НДР "СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ОПОРНИХ (РЕПЕРНИХ) ТОЧОК ЗА ДАНИМИ КА СІЧ-2 „ ПІДГОТОВКА ОРТОМОЗАЇКИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ”"
(Керівник: В. М. Стасюк, відповідальний виконавець: М. Ю. Пакшин)

НДР "РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ  ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ “ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАЗОЮ ДАНИХ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАМОВЛЕНЬ СПОЖИВАЧІВ. ПЛАНУВАННЯ СЕАНСІВ ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ ДЗЗ”"

(Керівник: В. М. Стасюк, відповідальний виконавець: к.т.н. А. П. Ганжа)

НДР "РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕКТОРУ БАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ „АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ З ЦІЛЕВКАЗІВКАМИ, КОНТРОЛЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ"

(Керівник: В. М. Стасюк, відповідальний виконавець: С. В. Стасюк)

 

2014 рік

НДР "ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРИЧИН ВИНЕКНЕННЯ СТОРОННІХ СИГНАЛІВ У ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНОМУ ТРАКТІ НАЗЕМНОЇ СТАНЦІЇ СКТРЛ-М1 ПІД ЧАС РОБОТИ ПЕРЕДАВАЧА СТАНЦІЇ"

(Керівник: В. М. Стасюк, відповідальний виконавець О. В. Подгорний)

 

2013 рік

НДР "ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ"

(Відповідальний виконавець: В. Ю. Вишняков)

 

2012 рік

НДР "МОДЕЛЮВАННЯ СУПУТНИКОВОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ QPSK ДЕМОДУЛЯТОРА ДЛЯ ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ З ПЕРСПЕКТИВНИХ КА"

(Керівник: В. М. Стасюк, відповідальний виконавець: О. В. Кальватинський)

НДР "АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СТАНЦІЇ КАНАЛОСТВОРЮЮЧИХ СИСТЕМ"

(Керівник: О. Є. Покрищук, відповідальний виконавець: О. П. Прокопович, В. Є. Масловський, Н. В. Стасюк)

 

2011 рік

НДР "АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО – ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УПРАВЛІННЯ АНТЕНОЮ РС-11М"

(Керівник: В. М. Стасюк, відповідальні виконавці: Ю. Л. Цимбал, І. М. Левчук)

 

2010 рік

НДР "МОДЕРНИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ В-48 СТАНЦІЇ ППІ-1.7Д"

(Керівник: С. Д. Скубко, відповідальні виконавці: І. І. Бочкор, О. В. Кальватинський)