• Засоби
  • Обробка розповсюдження та зберігання навігаційної інформації
  • Головний центр КНП

Головний Центр контролю навігаційного поля

   Одним із видів діяльності Центру є забезпечення збору та обробки навігаційної інформації, експлуатація та моніторинг Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України (СКНЗУ), надання користувачам навігаційних послуг. СКНЗУ створено на замовлення Державного космічного агентства України (ДКАУ), відповідно до «Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008—2012 роки». СКНЗУ призначена для високоточного позиціювання і навігації, а також для підвищення на цій основі ефективності і безпеки функціонування транспорту, галузей промисловості і сільського господарства. СКНЗУ включає Головний та Резервний Центри контролю навігаційного поля (ЦКНП)  а також мережу контрольно-корегувальних станцій. СКНЗУ використовує прийняту від супутників ГНСС інформацію, обробляє її і безперервно постачає корегувальну інформацію через мережу Інтернет, що дозволяє користувачам СКНЗУ, які обладнані відповідною супутниковою навігаційною апаратурою, у реальному часі досягти точності місцевизначень на рівні 1-2 м по всій території України і сантиметрового рівня точності місцевизначень у 30-км зоні поблизу кожної з контрольно-корегувальних станцій (ККС) наземної мережі.

Головний Центр контролю навігаційного поля, апаратний зал