• Продукти
  • Моніторинг за даними ДЗЗ
  • Температура Азово-Чорноморського басейну

Поверхнева температура Азово-Чорноморського басейну

   В Центрі здійснюється регулярний моніторинг поверхневої температури Азово-Чорноморського басейну з використанням даних КА Terra (Modis). Картографічна інформація про температуру поверхні води необхідна для оцінки накопичення і витрачання тепла водної масою в результаті її теплообміну з атмосферою і ложем. Температура води є найважливішим параметром, що дозволяє виявити кліматичні зміни. У зв'язку з цим постійний моніторинг та оперативне картографування температури поверхні води необхідні при вивченні глобальної і локальної зміни клімату. Оцінка температури поверхні Землі методами дистанційного зондування заснована на даних теплового інфрачервоного діапазону.
   За результатами обробки даних дистанційного зондування формуються тематичні карти та сервіси на геопорталі Центру: http://portal.dzz.gov.ua (Тематичні карти за даними ДЗЗ -> Поверхнева температура моря (SST))

Поверхнева температура Азово-Чорноморського басейну

 

Переглянути сервіс поверхневої температури Азово-Чорноморського басейну на геопорталі Центру