• Продукти
  • Моніторинг за даними ДЗЗ
  • Індекс вегетаційний

Індекс вегетаційний нормалізовано-різницевий

   В Центрі здійснюється сезонний моніторинг оцінки стану рослинності території України з використанням даних ДЗЗ (TERRA (MODIS), SUOMI (VIIRS), NOAA-20 (VIIRS), NOAA-18 (AVHRR), NOAA-19 (AVHRR), Sentinel-2 (MSI), Landast-8 (OLI)). Характерною ознакою рослинності та її стану є відмінність спектральної відбивної здатності випромінювання в різних довжинах хвиль. Взаємопов’язаність структури і стану рослинності та її спектрально-відбивною здатністю дозволяє використовувати аерокосмічні знімки для картографування та ідентифікації типів рослинності і її стресовго стану. Одним із способів спостереження за станом рослинного покрову є визначення індексу вегетаційного нормалізовано-різницевого - NDVI (Normalized difference vegetation index), який є індикатором біомаси рослин. Для його калібрування проводяться одночасні космічна зйомка та польові виміри. Вегетаційний індекс NDVI починає працювати, коли щільність рослинності по площі досягає 50% і більше. Зазвичай значення нормалізованого індексу вегетації NDVI знаходяться в межах від -1 до + 1. Значення рослинності знаходяться у діапазоні від 0,3 до 0,9. Зростання індексу свідчить про те що рослина розвивається і відповідно збільшується її біомаса.

Розраховується індекс за формулою:

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)

   За результатами обробки даних дистанційного зондування формуються тематичні карти та сервіси на геопорталі Центру: http://portal.dzz.gov.ua (Тематичні карти за даними ДЗЗ -> Індекс вегетаційний (NDVI))

Тематична карта індексу NDVIТематична карта індексу NDVIТематична карта індексу NDVI

Переглянути сервіс індексу NDVI на геопорталі Центру