• Послуги
  • Прийом даних ДЗЗ

Прийом даних ДЗЗ

   Як показує міжнародна практика, новітня державна політика розвинутих космічних країн направлена на розширення сфери послуг на ринку дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

   Одним із елементів цієї сфери послуг є можливість прийому інформації ДЗЗ на свої станції прийому, що значно здешевлює вартість такої інформації та створює умови для оперативного отримання даних.

   Для забезпечення якісного та надійного виконання завдань застосовуються станції, що зведені в одну систему, розміщені в одному місці, що дозволяє використовувати обмежену кількість фахівців для експлуатації і застосування, ефективно здійснювати функції планування та оперативного прийняття рішень.

   При виборі місця розташування враховується радіо - завадова обстановка, що забезпечується віддаленістю від індустріальних центрів та джерел перешкод.

   Виходячи з таких вимог, був створений наземний інформаційний комплекс в ДКА України на базі Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (Хмельницька обл. с.Залісці), що є філією НЦУВКЗ.

   ЦПОСІ та КНП здійснює експлуатацію Наземного інформаційного комплексу та виконує завдання з прийому, обробки, інтерпретування, накопичування, збереження та поширення даних ДЗЗ.

   Для прийому інформації ДЗЗ застосовуються наступні технічні засоби Центру:

- Станція УНСПІ;
- Станція ПС-8.2М;
- Станція НСУПД-2;

- Станція ППІ-1.7Д;
- Станція ППІ-137.