• Продукти
  • Навігаційна контрольно-коригуюча інформація

Навігаційна контрольно-коригуюча інформація

   Супутникова навігаційна інформація – це інформація, що передається з навігаційних супутників глобальних навігаційних супутникових систем. Ця інформація приймається апаратурою супутникової навігації - радіотехнічними пристроями, які безпосередньо здійснюють приймання та обробку супутникової навігаційної інформації, що надходить від однієї або декількох глобальних навігаційних супутникових систем, та/або інформації, виробленої функціональними доповненнями таких систем.

   Робоча зона (зона дії) навігаційної системи - область простору Земної кулі (замкнута поверхня), в межах якої навігаційна система дозволяє користувачеві визначати місце розташування, швидкість і час із заданими характеристиками.

   Підвищення точності навігаційних визначень. Існуючі на даний час глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС) дозволяють задовольнити потреби в навігаційному обслуговуванні велике коло споживачів. Але існує ряд завдань, які вимагають високих точностей навігації. До цих завдань відносяться: зліт, захід на посадку і посадка літаків, судноводіння в прибережних водах, навігація вертольотів і автомобілів та інше.

   Класичним методом підвищення точності навігаційних визначень є використання диференційного (відносного) режиму визначень.

   Диференціний режим передбачає використання однієї або більше базових станцій, розміщених в точках з відомими координатами, які одночасно з приймачем споживача (рухомим, або мобільним) здійснюють прийом сигналів одних і тих же навігаційних супутників.

   Підвищення точності навігаційних визначень досягається за рахунок того, що помилки вимірювання навігаційних параметрів користувацького та базового приймачів є корельованими. При формуванні різниці вимірюємих параметрів велика частина похибок компенсується.

   В основі диференційного методу лежить знання координат опорної точки - контрольно-коригуючої станції (ККС), щодо яких можуть бути обчислені поправки. Якщо ці поправки врахувати в апаратурі споживача, то точність розрахунку, зокрема, координат може бути підвищена в десятки разів.

Мапа покриття контрольно-коригуючими станціями СКНЗУ