• Продукти
  • Дані ДЗЗ

Дистанційне зондування Землі

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) - це система регулярних спостережень і контролю поверхні Землі авіаційними і космічними засобами, які оснащені різними видами знімальної апаратури. Робочий діапазон довжин хвиль знімальної апаратури становить від часток мікрометра (видиме оптичне випромінювання) до метрів (радіохвилі). Методи зондування можуть бути пасивні, тобто використовувати природне відбите або вторинне теплове випромінювання об'єктів на поверхні Землі, обумовлене сонячною активністю, і активні - використовувати вимушене випромінювання об'єктів, ініційоване штучним джерелом направленої дії. Дані ДЗЗ, отримані з космічного апарату, характеризуються великим ступенем залежності від прозорості атмосфери. Тому на супутниках  використовують багатоспектральні сканери пасивного і активного типів для реєстрації електромагнітного випромінювання в різних діапазонах.