• Засоби
  • Обробка, розповсюдження та зберігання даних ДЗЗ
  • Комплекс попередньої обробки даних ДЗЗ

Комплекс попередньої обробки даних ДЗЗ

   Попередня обробка та нормалізація космічних знімків - це комплекс операцій зі знімками, спрямований на усунення різних спотворень зображення. Спотворення можуть бути обумовлені: недосконалістю реєструючої апаратури; впливом атмосфери; перешкодами, пов'язаними з передачею зображень по каналах зв'язку; геометричними спотвореннями, пов'язаними з методом космічної зйомки; умовами освітлення підстильної поверхні і іншими факторами. Попередня обробка та нормалізація даних ДЗЗ включає в себе радіометричну, атмосферну, геометричну корекцію зображення і географічну прив'язку знімку та ін..

Комплекс попередньої обробки

Комплекс попередньої обробки

   В ЦПОСІ та КНП здійснюються операції попередньої обробки та нормалізації даних ДЗЗ. Проводиться обробка даних супутникової зйомки з наступних КА: TERRA, SUOMI, AQUA, NOAA-18, NOAA-19, NOAA-20, КА за міжнародними угодами та ін.. Дані космічної зйомки з перелічених супутників Центр отримує за допомогою приймальних станцій установи та НСПІ м. Харків.

   У таблиці наведені основні рівні обробки, які здійснюються в Центрі:

Вид обробки

Рівні обробки

Зміст операцій

Попередня обробка

0

Розпакування бітового потоку по приладах і каналах

Прив'язка бортового часу до наземного

Нормалізація

Поділ на кадри

Радіометрична корекція за паспортними даними датчика

Оцінка якості зображень (% збійних пікселів)

Геометрична корекція за паспортними даними датчика

Географічна прив'язка за орбітальними даними і кутовому положенню КА

Географічна прив'язка за інформацією БД опорних точок

Оцінка якості зображень (% хмарності)

   Для коректного проведення процедур спектрального аналізу (пошук об’єктів з використання їх спектральних підписів), розрахунку вегетаційних індексів та фізичних величин (наприклад температури земної або водної поверхні) потрібно проводити попередню обробку та нормалізацію знімків. У процесі обробки максимально усуваються всі чинники, які могли би спотворити дані космічної зйомки.