• Продукти
  • Роботи на замовлення за даними ДЗЗ
  • Фотограмметрична обробка

Фотограмметрична обробка

   Беручи до уваги постійну зміну навколишнього середовища під впливом антропогенного впливу, промислових об'єктів, а також параметрів атмосфери Землі, виникає необхідність достовірного виконання завдань екологічного прогнозування та екологічної безпеки на основі застосування екологічного моніторингу. Розширення можливостей екологічного моніторингу можна здійснити з використанням дистанційно пілотованих літальних апаратів і космічних систем спостереження при використанні дистанційних методів контролю параметрів навколишнього середовища, а також за рахунок удосконалення науково-методичного апарату оцінки стану зон екологічного ризику. Є випадки, коли отримання експертної оцінки про об’єкт дослідження можливий лише космічними засобами. Однак, постає завдання оцінки об’єкта ще і у тривимірному вигляді. Рішенням є використання стереофотограмметричної космічної зйомки з високою просторовою розподільчою здатністю. Фотограмметрія це наука, що вивчає способи визначення форм, розмірів, просторового положення та ступеня зміни в часі різних об'єктів за результатами вимірювань їхніх фотографічних зображень.

   Предмети вивчення фотограмметрії – це геометричні й фізичні властивості знімків, способи їх одержання і використання для визначення кількісних та якісних характеристик сфотографованих об'єктів, а також прилади й програмні продукти, які використовують у процесі оброблення. Характеристики об'єкта можуть визначатися за його зображенням на окремому знімку або на парі знімків, які перекриваються, одержаних із різних точок простору. Якщо при вивченні об'єкта використовують властивості окремого знімка, то такий метод одержання необхідної інформації називають фотограмметричним. Якщо ж його досліджують за парою знімків, які перекриваються, то метод називають стереофотограмметричним. Головними перевагами цих методів є: висока точність результатів. Фотограмметрична обробка космічних знімків дозволяє проводити геокодування, ортотрансформування, створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) і місцевості (ЦММ).

   Нижче наведений приклад виконаної роботи по Хотиславському кар’єру з використанням даних космічної стереозйомки високої розподільчої здатності за 07.06.2018 року і фотограмметричним і стереофотограмметричним методів обробки даних ДЗЗ. На відстані 350 метрів від кордону Республіки Білорусь з Україною, знаходиться Хотиславський кар’єр, який розкриває водоносні горизонти четвертинних і верхньокрейдяних відкладів, які є основними джерелами питного і господарського водопостачання. З використання ГІС ArcGis та отриманих даних кар’єр представлений у тривимірному вигляді, досліджений його стан та розраховані геометричні характеристики: площа, периметр, максимальна глибина і об’єм. Нижче наведені тематичні карти, які наочно відображають проведену роботу.
Ортофотоплан Хотиславського кар’єру

ЦММ Хотиславського кар’єру

Стереозображення Хотиславського кар’єру

    Перевагами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) є масштабність огляду, можливість проведення робіт у містах де іншими засобами отримати інформацію не можливо, оперативний контроль динаміки процесів з отриманням глобальної та локальної інформації про об'єкти.