• Продукти
  • Роботи на замовлення за даними ДЗЗ
  • Моніторинг зимівлі озимих с/г культур

Моніторинг зимівлі озимих с/г культур

   У ЦПОСІ та КНП проводяться роботи з дослідження стану озимих сільськогосподарських культури (с/г) на території України в зимовий період на предмет визначення постраждалих зон внаслідок вимерзання.

   До переліку метеорологічних факторів, від яких залежать результати зимування озимих с/г культур, слід відносити температуру повітря, сніговий покрив і його стан, а також температуру і вологість ґрунту. Залежно від поєднання даних чинників формується той чи інший агрометеорологічний комплекс умов зимівлі рослин. Оцінку таких параметрів, як температура ґрунту і наявність (відсутність) снігового покриву та його глибину можливо оцінити з використанням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), наприклад космічної зйомки. Моніторинг зазначених параметрів, де температура земної поверхні визначається за допомогою радіометру AMSR-2 та приладу Modis КА Terra, а наявність (відсутність) снігового покрову, його глибина за допомогою приладу SRAL КА Sentinel-3. Зазначені дані ДЗЗ дозволяють провести аналіз території України на предмет визначення ділянок місцевості, на яких одночасно діє низька температура і відсутній сніговий покрив, або недостатня його глибина.

   Нижче наведений алгоритм математичної моделі, створеної у програмному продукті ArcMap, за допомогою якого проводиться оцінка с/г культур в зимовий період. Він має два входи: перший це растр висоти снігового покриву, другий температура земної поверхні.

Алгоритм визначення територій вимерзання озимих культур

   Використовуючи порогові значення (поріг критичної температури, висота снігового покриву) у моделі одночасно аналізуються обидва растри. За результатами роботи формується растр, який відображає ділянки місцевості де, можливо, відбудеться вимерзання озимих с/г культур.

   Поріг критичної температури:

  • озимого ячменю становить мінус 12 - 14 °С,
  • озимої пшениці становить мінус 18 - 19 °С,
  • озимого ріпаку становить мінус  12 - 14 °С,
  • озимого жита становить мінус 19 - 20 °С.

   За даними растру температури даної ділянки за використанням ПЗ ArcMap, створюється растр ділянки з градаціями температури, яка поділена на інтервали в категоріях (низька, середня, висока, критична). Для замовника виготовляються тематичні карти та короткий опис проведеної роботи. 

Растр температури земної поверхні  на території України, сформований за даними КА Terra Modis

Растр висоти снігового покриву на території України, сформований за даними КА Sentinel-3

 

 

Дослідження вимерзання озимих сільськогосподарських культур в лютому 2011 року  в мало засніжених областях України

 

Дослідження вимерзання озимих сільськогосподарських культур в грудні 2012 року в східних та південних областях України, в період найбільших морозів

 

Після проведення обробки вхідних даних по алгоритму отримуємо растр можливого вимерзання озимих культур

 

Тематична карта прогнозування вимерзання озимих с/г культур на території України у 2012 р.

 

Тематична карта прогнозування вимерзання озимих с/г культур на території України

 

Тематична карта прогнозування вимерзання озимих с/г культур на території України

 

Тематична карта прогнозування вимерзання озимої пшениці на мало засніжених  територіях  Полтавської обл. у 2014 році